Infoservis

29. výročie Sviečkovej manifestácie

29. výročie Sviečkovej manifestácie si pripomenieme v piatok, 24.marca na sv. omši u Františkánov (Kostol zvestovania Pána) o 19:30. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Po sv. omši pôjde sprievod so sviečkami k pamätníku na Suchoňovom námestí (pred kostolom Notre Dame), kde bude krátky program. Prineste si, prosím, so sebou sviečky.

Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe.

Aid to the Church in Need na Slovensku

Pri príležitosti príchodu pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not) Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Dóme sv. Martina v Bratislave dňa 25.3. o 18.00, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Vzácnym hosťom bude arcibiskup Jean-Abdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu, zo Sýrie.

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva i laikov

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov.

Všetky potrebné informácie pre záujemcov o štúdium i o možnostiach uplatnenia absolventov sú uvedené na webovej stránke fakulty.

Stránky