Bratislavská arcidiecéza

metropola Západnej cirkevnej provincie Slovenska

(Arci)diecéza je časť ľudu Božieho, ktorá sa zveruje pastorálnej starostlivosti biskupa za spolupráce duchovenstva, vytvárajúc tak partikulárnu cirkev, oddanú svojmu arcipastierovi, ktorú on skrze Evanjelium a Eucharistiu zhromažďuje v Duchu Svätom a v ktorej je skutočne prítomná a činná jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev Kristova.

(Christus Dominus, 11)

Katedrálny chrám: Dóm sv. Martina v Bratislave

Patrón diecézy: sv. Martin z Tours, biskup (sviatok 11. novembra)

Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu na území Slovenska. V rámci tejto reorganizácie bola zriadená nová Bratislavská arcidiecéza, ktorej farnosti boli dovtedy súčasťou bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
[po kliknutí na obrázok sa zobrazí mapa diecéz v plnej veľkosti]

    Čast Arcidiecéza obsahuje nasledovné informácie o arcidiecéze:
  • Katedrála - Dóm sv. Martina, katedrálny chrám Bratislavskej arcidiecézy
  • Sv. Martin z Tours - životopis sv. Martina
  • História - história Bratislavskej arcidiecézy
  • Dekanáty a farnosti - informácie o dekanátoch a farnostiach, ktoré sú súčasťou Bratislavskej arcidiecézy a jednotlivých farnostiach
  • Rehole - informácie o reholiach, kongregáciách a inštitútoch zasväteného života, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy
  • Spoločenstvá - informácie o spoločenstvách, ktoré rozvíjajú svoju činnosť na území Bratislavskej arcidiecézy
  • Schematizmus - Schematizmus Bratislavskej arcidiecézy