Na prevzatie

Dokumenty a tlačivá Arcibiskupského úradu, liturgické texty a pastierske listy, ktoré je možné prevziať zo stránok ABÚ a uložiť na svojom počítači. Na prevzatie niektorých súborov je potrebné sa prihlásiť na úložisko dokumentov Filr.

Dokumenty na prevzatie:

  Dekréty
 • Dekrét - Patrón Bratislavskej arcidiecézy [PDF]
 • Dekrét - Patrón Bratislavskej arcidiecézy (preklad) [PDF]
 • Základný prehľad možností získania odpustkov podľa Enchiridion indulgentiarum [PDF]

  Iné
 • Inštrukcia o postupe v prípade zavrhnutia katolíckej viery [PDF]
 • Zastavme hazard - výzva Mons. Stanislava Zvolenského [MP4] (34.4 MB)
 • Zastavme hazard - obsiahlejšia verzia výzvy Mons. Stanislava Zvolenského [MP4] (256.4 MB)
 • Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru - slovensky [PDF], maďarsky [PDF]


Všetky ďalšie dokumenty zo sekcií Liturgické texty, Obežníky ACAB, Pastierske listy, Tlačivá a iné dokumenty k farskej agende sú prístupné na úložisku dokumentov Filr.

__________

Formáty dokumentov:
.doc - dokument MS Word, určený na elektronické vyplnenie;
.docx - dokument OpenXML (MS Word), určený na elektronické vyplnenie;
.odt - dokument Open Document, napr. LibreOffice/OpenOffice.org, určený na elektronické vyplnenie;
.xls - tabuľkový dokument MS Excel, určený na elektronické vyplnenie;
.xlsx - tabuľkový dokument Open XML (MS Excel), určený na elektronické vyplnenie;
.ods - tabuľkový dokument Open Document, napr. LibreOffice/OpenOffice.org, určený na elektronické vyplnenie;
.pdf - Portable Document Format, napr. Adobe Reader, určený na vytlačenie.