Slávenie výročia posviacky Katedrály sv. Martina

Pridal dňa

V stredu 10. marca o 17.00 bude v Katedrále sv. Martina slávená svätá omša pri príležitosti výročia konsekrácie katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy.

Priamo prenos svätej omše bude možné sledovať na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.

Deň výročia posviacky katedrálneho chrámu je zároveň dňom začiatku Roka modlitieb za farnosti Bratislavskej arcidiecézy, keďže Katedrála je jednotiaci znak všetkých farských kostolov. Farský kostol je jednotiacim znakom spoločenstva farnosti. Otvorí sa tak reťaz modlitieb, ktorá nás v nasledujúcom období spojí vo vzájomnej duchovnej podpore, ako uvádza otec arcibiskup v marcovom Liste kňazom.