Arcidiecézny školský úrad

Adresa
Arcidiecézny školský úrad
Špitálska 7
814 92 Bratislava

Riaditeľ
Mgr. Ján Horecký
Tel.: +421 257 200 610
Mobil: +421 903 519 158
Email: jhorecky @ abuba.sk

Asistentka
Ing. Paula Čerňanská
Tel.: +421 257 200 610
Mobil: +421 909 250 316
Email: pcernanska @ abuba.sk

Odborná ekonómka:
Mária Broszová
Tel.: +421 257 200 674
Mobil: +421 903 982 944
Email: mbroszova @ abuba.sk

Aktuálne výberové konania na miesta riaditeľov/riaditeliek škol a školských zariadení i informácie o ďalších voľných pracovných miestach na školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcidiecézneho školského úradu sú uvedené na stránke Voľné pracovné miesta.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcidiecézneho školského úradu sú uvedené v prílohe.