Fotoalbum

Udalosti a podujatia v obraze.

Lectio divina Školy Pavlovho slova v obrazoch

Fotografie z jednotlivých stretnutí v Katedrále sv. Martina, počas ktorých Mons. Stanislav Zvolenský približuje Pavlove texty formou Lectio divina:
3. septembra: Nový kurz v Pavlovom živote
1. októbra: Naturel slobody a radosti v Kristovi
5. novembra - Náš domov v nebesiach...
4. februára - Spoločnosť, štát a národ u Pavla
4. marca - Efektívne sebaobmedzovanie

Stránky