Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ na plný úväzok s nástupom marec 2024,
- učiteľ biológie, geografie, chémie, matematiky, informatiky, fyziky na plný úväzok s nástupom 1. september 2024.