Metropolitný tribunál

Adresa
Metropolitný tribunál
Špitálska 7
814 92 Bratislava
Tel.: +421 257 200 642
Email: tribunal @ abuba.sk

Súdny vikár
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.

Pridelený súdny vikár:
JCLic. Tomáš Molnár

Notárky:
Sr. Natanaela, Mgr. Alžbeta Selepová OSF
JCLic. Mgr. Helena Lukianová, PhD.

Metropolitný tribunál - schematizmus
Aktuálne informácie o Metropolitnom tribunáli sú uvedené na stránke schematizmu Bratislavskej arcidiecézy.

Dokumenty a tlačivá na prevziatie
Dokumenty a tlačivá na prevziatie sú k dispozícii vo viacerých formátoch v prílohe.

Neplatnosť manželstva
Detailné informácie k riešeniu prípadov neplatnosti manželstva sú uvedené na samostatnej stránke Neplatnosť manželstva.