Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Bratislava ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
- majster / majsterka odborného výcviku pre odbor 3447 K grafik digitálnych médií na plný úväzok s nástupom 26. august 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
- učiteľ / učiteľka 1. stupňa so znalosťou anglického jazyka (úroveň B1/B2). s nástupom 1. september 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Materská škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
- učiteľ / učiteľka pre MŠ na plný úväzok s nástupom 1. september 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- učiteľ / učiteľka telesnej výchovy a športu na plný alebo čiastočný úväzok s nástupom 26. augusta 2024,
- učiteľ / učiteľka 1. stupňa ZŠ na plný úväzok s nástupom 26. augusta 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
- učiteľ / učiteľka biológie, geografie, chémie, matematiky, informatiky, fyziky na plný úväzok s nástupom 1. september 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Cirkevná spojená škola sv. Martina, Hviezdoslavov ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- učiteľ / učiteľka pre prvý stupeň ZŠ - s nástupom od 12. august 2024,
- vychovávateľ / vychovávateľka v školskom klube detí - s nástupom od 21. august 2024,
- učiteľ / učiteľka s aprobáciou matematika a/alebo geografia a/alebo technika - s nástupom od 21. august 2024,
- učiteľ / ka hry na gitare v ZUŠ na čiastočný úväzok s nástupom 1. september 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.