Projekty a podujatia

Súčasťou snahy o autentický kresťanský život Bratislavskej arcidiecézy sú i dlhodobé projekty a podujatia, ktorých cieľom je prehlbovanie nábožnosti veriacich, budovanie spoločenstva miestnej cirkvi a angažovanosť vo verejnom živote.

V časti Projekty a podujatia sú tématicky zoskupené stránky nasledovných dlhodobých projektov a podujatí, ktoré Bratislavská arcidiecéza realizuje, resp. na nich výrazne participuje.