Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

29. výročie Sviečkovej manifestácie

29. výročie Sviečkovej manifestácie si pripomenieme v piatok, 24.marca na sv. omši u Františkánov (Kostol zvestovania Pána) o 19:30. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Po sv. omši pôjde sprievod so sviečkami k pamätníku na Suchoňovom námestí (pred kostolom Notre Dame), kde bude krátky program. Prineste si, prosím, so sebou sviečky.

Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe.

Aid to the Church in Need na Slovensku

Pri príležitosti príchodu pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not) Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Dóme sv. Martina v Bratislave dňa 25.3. o 18.00, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Vzácnym hosťom bude arcibiskup Jean-Abdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu, zo Sýrie.

...informácie o podujatiach a obsahu...

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Stránky